دفتر وکالت م د ک: دفتر وکالت تجاری بلوو و سیاتل

برنده جایزه وکالت در رشته‌های کار، صفی، مالیاتی ، املاک از سال ۱۹۸۳، م د ک  دفتر وکالت رسمی‌ و شناخته شده ایست در مرکز شهر بلوو که وکالت کمپانی ها، شرکت ها، کار‌های مالیاتی، مدافعه ، و داد خواهی‌‌ها را با نتیجه کامل در منطقه سیاتل انجام میدهد. این دفتر وکالت برنده بهترین جایزه شغلی‌ برای داشتن بهترین وکیل‌ها و دادن بهترین سرویس و گرفتن بهترین نتیجه در شهر و حومه سیاتل، هم چنین از طرف مجله مترپلیتن سیاتل و مجله مدیر اجرایی واشنگتن شناخته شده است

مارک کیمبل موسس م د ک در ساله ۱۹۸۳ تا کنون بهترین حق حقوقی برای مشتریان خود را کسب کرده است. در زمانی‌ که شما در گیری‌های شغلی‌، اداری، کاری، و یا هر نوع اختلاف قانونی‌ داشته باشید دفتر وکالت م د ک چه در شهر بللوو، سیاتل و کّل ایالت واشنگتن وکلای با تجربه و شایسته و محارب از حق و حقوقِ شما به نحوه احسن دفاع می‌کند

وکیل مؤسس مارک د. کیمبل، بخاطر انجام دفاعیات فوق العاده برای مشتریان خود در زمینه‌های مختلف شغلی‌، معاملات، ملکی‌، و یا شرکت‌های بزرگ چند بار مورد تشویق و تقدیم قرار گرفته است. جاایزه‌های حرفه‌ای که مارک د کیمبل به قرار زیر است

 • امتیاز ۱۰ از طرف اووو
 • بر جسته‌ترین جایزه او از طرف مرتیندل‌هوبل
 • شناخته شده به عنوان بهترین وکلا از طرف مرتیندل‌هوبل، وال استریت  ژورنال، وسیاتل تایمز
 • بهترین وکلا از طرف شرکت مشاور بین المللی وکلا در ساله ۲۰۱۲
 • جایزه بهترین وکلا از طرف مجله سیاتل متروپلیتن
 • به خاطره‌ بهترین وکلای قانونی‌ مالیات اووو از طرف مجله مدیر اجرایی واشنگتن
 • به خاطره‌ بهترین وکلای دفاعی شغلی‌، اداری و شرکتی اووو از طرف مجله مدیر اجرایی واشنگتن

این شرکت حد خدمات قانونی‌ برای شرکت‌های کوچک، متوسط، و بزرگ را انجام می‌دهد. این شرکت دارای وکلای برزیده و با تجربه با داشتن اجازه رسمی‌ برای کار حقوقی در واشنگتن، نیو یورک، و کالیفرنیا از حق شما دفاع می‌کند. هم چنین وکلای این شرکت دارای مدارک قانونی‌ و حقوقی برای شرکت در دادگاهای منطقه‌ای فدرال، دادگاهای ورشکستگی، مالیاتی، و دادگاهای عالی‌ آمریکا هستند.
شرکت وکالتی م د ک با داشتن تجربه و دانش حقوق عالی‌ مؤسسه مخصوصی است که قادر به دادن سرویس‌های کاری، هخوقی، اداری، مالیاتی، مرافعه و داد خواهی‌ شرکت‌ها و خدماتی که در زیر نقل شده   است میباشد

 • اداری و حقوقِ بین المللی
 • مرافعه کاری و داد خواهی‌ تجاری
 • اداری، شغلی‌، معامله تجاری
 • رفع گرفتاریهای کارمند‌ها و شرکت ها
 • مرافعه شرکت‌ها و معامله آنها
 • داد خواهی‌‌های محلی، ایالتی,  و مالیات دولتی
 • گرفتاری‌های املاک ملکی و مدارک قانونی‌ خرید ملک
 • کارها و برنامه ریزی مالیاتی